Simrishamns Vandrarhem har upphö

Simrishamns Vandrarhem har upphört.